Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI - Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Thuốc trừ sâu Oman 2 EC CT2 Ninja
-10%
Thuốc trừ nhện Foton 5.0ME
-10%

Thuốc trừ nhện Foton 5.0ME

159.700₫ 177.267₫
-10%
Thuốc trừ sâu Danthick 100EC
-10%

Thuốc trừ sâu Danthick 100EC

190.000₫ 210.900₫
-10%
Phân bón lá BIG
-10%

Phân bón lá BIG

52.000₫ 57.720₫
-10%

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

PHÂN BÓN