Hạt giống

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78
-9%

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78

193.000₫ 212.300₫
-9%
Hạt giống lúa Thuần ADI 168
-9%

Hạt giống lúa Thuần ADI 168

39.000₫ 42.900₫
-9%
Hạt giống ngô nếp HANA 685
-9%

Hạt giống ngô nếp HANA 685

175.500₫ 193.050₫
-9%
Hạt giống lúa thuần HANA 167
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA 167

39.000₫ 42.900₫
-9%
Hạt giống lúa thuần HANA 112
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA 112

47.000₫ 51.700₫
-9%
Hạt giống lúa Thuần ADI 28
-9%

Hạt giống lúa Thuần ADI 28

39.000₫ 42.900₫
-9%
Hạt giống lúa thuần ADI 30
-9%

Hạt giống lúa thuần ADI 30

39.000₫ 42.900₫
-9%
Hạt giống ngô nếp lai F1 ADI 602
-9%

Hạt giống ngô nếp lai F1 ADI 602

175.500₫ 193.050₫
-9%
Hạt giống lúa nếp HANA 39
-9%

Hạt giống lúa nếp HANA 39

31.000₫ 34.100₫
-9%

Sản phẩm đã xem