Hạt giống

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78
-9%

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78

138.480₫ 152.328₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa Thuần ADI 168
-9%

Hạt giống lúa Thuần ADI 168

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống ngô nếp HANA 685
-9%

Hạt giống ngô nếp HANA 685

30.000₫ 33.000₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa thuần HANA 167
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA 167

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa thuần HANA 112
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA 112

45.000₫ 49.500₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa Thuần ADI 28
-9%

Hạt giống lúa Thuần ADI 28

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa thuần ADI 30
-9%

Hạt giống lúa thuần ADI 30

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống ngô nếp lai F1 ADI 602
-9%

Hạt giống ngô nếp lai F1 ADI 602

32.890₫ 36.179₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống ngô nếp lai F1 ADI 668 (TP)- Hiệu 865
-9%

Hạt giống ngô nếp lai F1 ADI 668 (TP)- Hiệu 865

30.000₫ 33.000₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa nếp HANA 39
-9%

Hạt giống lúa nếp HANA 39

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống ngô nếp lai F1 HANA627
-9%

Hạt giống ngô nếp lai F1 HANA627

36.850₫ 40.535₫
-9%
Hết hàng

Sản phẩm đã xem