Hạt giống

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78
-10%

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78

138.480₫ 153.713₫
-10%
Hạt giống lúa Thuần ADI 168
-10%

Hạt giống lúa Thuần ADI 168

37.000₫ 41.070₫
-10%
Hạt giống ngô nếp HANA 685
-10%

Hạt giống ngô nếp HANA 685

145.000₫ 160.950₫
-10%
Hạt giống lúa thuần HANA 167
-10%

Hạt giống lúa thuần HANA 167

37.000₫ 41.070₫
-10%
Hạt giống lúa thuần HANA 112
-10%

Hạt giống lúa thuần HANA 112

45.000₫ 49.950₫
-10%
Hạt giống lúa Thuần ADI 28
-10%

Hạt giống lúa Thuần ADI 28

37.000₫ 41.070₫
-10%
Hạt giống lúa thuần ADI 30
-10%

Hạt giống lúa thuần ADI 30

37.000₫ 41.070₫
-10%
Hạt giống ngô nếp lai F1 ADI 602
-10%

Hạt giống ngô nếp lai F1 ADI 602

140.100₫ 155.511₫
-10%
Hạt giống lúa nếp HANA 39
-10%

Hạt giống lúa nếp HANA 39

37.000₫ 41.070₫
-10%

Sản phẩm đã xem