Hạt giống lúa

Lúa nếp KING 6
-9%

Lúa nếp KING 6

44.000₫ 48.500₫
-9%
Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78
-9%

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78

193.000₫ 212.300₫
-9%
Hạt giống lúa Thuần ADI 168
-9%

Hạt giống lúa Thuần ADI 168

42.000₫ 46.000₫
-9%
Thành phẩm lúa thuần HANA số 6
-9%

Thành phẩm lúa thuần HANA số 6

42.000₫ 46.000₫
-9%
Hạt giống lúa thuần HANA 167
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA 167

42.000₫ 46.000₫
-9%
Hạt giống lúa thuần HANA 112
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA 112

50.000₫ 55.000₫
-9%
Hạt giống lúa Thuần ADI 28
-9%

Hạt giống lúa Thuần ADI 28

42.000₫ 46.000₫
-9%
Hạt giống lúa thuần ADI 30
-9%

Hạt giống lúa thuần ADI 30

42.000₫ 46.000₫
-9%
Hạt giống lúa nếp HANA 39
-9%

Hạt giống lúa nếp HANA 39

34.000₫ 37.500₫
-9%
Hạt giống lúa thuần HANA số 7
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA số 7

42.000₫ 46.000₫
-9%
Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 73
-9%

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 73

155.000₫ 170.500₫
-9%

Sản phẩm đã xem