Hạt giống lúa

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78
-9%

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 78

138.480₫ 152.328₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa Thuần ADI 168
-9%

Hạt giống lúa Thuần ADI 168

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Thành phẩm lúa thuần HANA số 6
-9%

Thành phẩm lúa thuần HANA số 6

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa thuần HANA 167
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA 167

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa thuần HANA 112
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA 112

45.000₫ 49.500₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa Thuần ADI 28
-9%

Hạt giống lúa Thuần ADI 28

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa thuần ADI 30
-9%

Hạt giống lúa thuần ADI 30

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa nếp HANA 39
-9%

Hạt giống lúa nếp HANA 39

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa thuần HANA số 7
-9%

Hạt giống lúa thuần HANA số 7

37.000₫ 40.700₫
-9%
Hết hàng
Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 73
-9%

Hạt giống lúa lai 3 dòng ADI 73

138.480₫ 152.328₫
-9%
Hết hàng

Sản phẩm đã xem