GIỐNG LÚA MỚI ADI28 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO TẠI QUẢNG BÌNH

ADI COMPANY
Thứ Ba, 01/03/2022

Vụ Đông xuân 2020-2021, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình thực hiện mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa mới ADI28 tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch. Tham dự hội thảo đầu bờ ngày 07/5/2021, giống lúa mới ADI28 đã được các đại biểu và nông dân đánh giá cao về năng suất, chất lượng.

Các đại biểu tham dự hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa mới ADI28

Giống lúa ADI28 là giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới vào năm 2018. Giống lúa ADI28 có tỷ lệ nảy mầm khá cao, trên 90%; giống đẻ nhánh tập trung; cây cao trung bình 100 – 110cm; cứng cây, khả năng chống ngã đổ tốt.

Mô hình sản xuất thử nghiệm giống lúa ADI28 được thực hiện trên quy mô 5,5ha với 64 hộ tham gia. Dự kiến năng suất thực thu của mô hình đạt bình quân 68-72 tạ/ha. So sánh với các giống lúa ngoài mô hình tại địa phương đang trồng thì giống lúa ADI28 cho năng suất cao, vượt trội hơn từ 3-5 tạ/ha, bộ lá lúa khỏe, hạt màu vàng, sáng, đẹp; hạt gạo dài, trắng, cơm mềm dẻo và có hương thơm nhẹ. Mô hình được bà con nông dân và chính quyền địa phương đánh giá cao về năng suất cũng như chất lượng.

Để khẳng định tính thích nghi, mức độ ổn định của giống lúa, có cơ sở nhân rộng đưa vào cơ cấu trong các vụ, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh đã đề nghị các địa phương, Công ty CPĐTTM và Phát triển nông nghiệp ADI tiếp tục sản xuất thử nghiệm giống lúa ADI28 trên các vùng đất khác nhau ở các vụ mùa tiếp theo.

Cần tiếp tục sản xuất thử nghiệm giống lúa ADI28 trên các vùng đất khác nhau ở các vụ mùa tiếp theo